Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


17 – Liturgika

Římský missál čili Mešní kniha Církve svaté

Baudyš Prokop, 1891
První překlad věčného Římského misálu do češtiny, misálu, jehož historie zatím končí v roce 1962. Jde o překlad dnes skoro neznámý, ilustrující dobu a atmosféru mocnářsví.