Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 09

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: Do pododdělení 0903 a 0904 jsou zařazeny takové homiletické knihy, které více méně nenacházejí místo v jiných odděleních; např. rozjímání jsou v odd. 06 – Asketika.

0901 Učebnice homiletiky

V oddělení: Homiletika


Cesta na kazatelnu. Návrh na systematické vypracování kázání.

Habersbrunner Dionys, Slezák Augustin, 1935

Kropáč & Kucharský, sv. 1935.x.


Pastorálka, Díl 1. Duchovní řečnictví

Foltynovský Josef, 1938

Srov. charakteristiku u Dílu 3 v pododd. 0701: Učebnice a příručky pastýřského bohosloví (tzv. pastorální theologie) obecně.