Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Kazatelská pravidla P. Jiřího Scherera T. J.

Scherer Georg, 1937
Oddělení: Homiletika
Pododdělení: Učebnice homiletiky

Česky vyšlo dvakrát, poprvé 1888 pod názvem Některá křesťanská pravidla kazatelská. Dobré dílo, sv. 124.