Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Cesta na kazatelnu. Návrh na systematické vypracování kázání.

Habersbrunner Dionys, Slezák Augustin, 1935
Oddělení: Homiletika
Pododdělení: Učebnice homiletiky

Kropáč & Kucharský, sv. 1935.x.