Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Pastorálka, Díl 1. Duchovní řečnictví

Foltynovský Josef, 1938
Oddělení: Homiletika
Pododdělení: Učebnice homiletiky

Srov. charakteristiku u Dílu 3 v pododd. 0701: Učebnice a příručky pastýřského bohosloví (tzv. pastorální theologie) obecně.