Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 17

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Poznámky: 1. Martyrologium Romanum je v pododd. 1301: Soustavné přehledy světců. 2. Graduál, Kyriál a Liber usualis v odd. 19 – Církevní zpěv a hudba. 3. Neliturgická zbožnost vč. různých pobožností je v oddělení Asketiky (0607: K osobám Nejsvětější Trojice, 0608: Křížová cesta, 0609: K Panně Marii vč. růžence, 0610: Ke svatým a k Božím andělům). 4. Přípravy na udělení svátostí jsou v pododd. 0613: Přípravy ke svátostem. 5. Tzv. Lekcionáře by byly v pododdělení 0102: Vydání jen některých knih z Písma svatého česky nebo latinsky.

1707 Liturgické příručky

V oddělení: Liturgika


Hymny. Sv. 1. Z Rímskeho breviára a 3 sekvencie z Rímskeho misála. Sv. 2. 4 antifony z Rímskeho breviára a 2 sekvencie z Rímskeho misála.

Ďurka Ján (pseudonym Silan Janko), Jalovecký Ján, 1943

Dar Knihovně. Pán Bůh odplať.


Caeremoniale episcoporum

Benedictus XIV., Leo XIII., 1948

Clementis VIII., Innocentii X. et Benedicti XIII. jussu editum; Benedicti XIV. et Leonis XIII. auctoritate recognitum, editio tertia post typicam. Poslední vydání před r. 1984, kdy papež text kompletně změnil.


Ctih. kněze Martina z Kochemu Výklad nejdražší oběti Mše svaté

Cochem Martin von, 1933


Nová úprava římského breviáře a missálu

Hrubík František, 1912


Sacrae liturgiae praxis juxta ritum romanum, Tomus I

Herdt Petrus Johannes Baptista de, 1902

(název pokračuhe:) in missae celebratione, officii recitatione et sacramentorum administratione servanda. Tomus I.: Complectens rubricae generales Missalis, et ritus servandos in celebratione Missae Privatae et Solemnis. Zařazujeme sem i: Ritus servandus in celebratione Missae a De defectibus in celebratione Missarum occurentibus, obojí – stav z r. 1920 a z r. 1963.


Sacrae liturgiae praxis juxta ritum romanum, Tomus II

Herdt Petrus Johannes Baptista de, 1903

(název pokračuhe:) in missae celebratione, officii recitatione et sacramentorum administratione servanda. Tomus II.: Complectens prosecutionem partis II de Missa De requiem, de expositione ss. Sacramenti, etc., etc. item sensum litteralem et mysticum rituum et caeremoniarum Missae; partem III de defectibus, et partem IV de Breviario.


Sacrae liturgiae praxis juxta ritum romanum, Tomus III

Herdt Petrus Johannes Baptista de, 1903

(název pokračuhe:) in missae celebratione, officii recitatione et sacramentorum administratione servanda. Tomus III.: Complectens partem V De proprio de tempore, De sanctis et De communi Missalis et Breviarii; ac partem VI De Sacramentorum administratione, De Exequiis, Benedictionibus, Processionibus aliisque in Rituali praescriptis.


Mše svatá podle obřadu círke východní, jak se konává u sjednocených katolických Výchoďanů s přídavkem rozličných modliteb týkajících se jednoty církevní

P. A. S. M., 1911

V Kroměříži Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda pod ochranou blahoslavené Panny Marie. Názor čtenáře V.: "Vzhledem k tomu, že někteří katolíci nacházejí (ovšem nouzové) útočiště před modernistickými novotami v chrámech řeckokatolíků, bylo by, myslím, užitečné zpřístupnit tuto drobnou knihu z počátku minulého století."


Gréckokatolícky liturgikon

Korba Emil, 1976

Obsahuje tyto hlavní kapitoly: liturgia svätého Jána Zlatoústeho, liturgia svätého Bazila Velkého a menlivé časti liturgie. Důvod zařazení je týž jako u knihy předešlé.