Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Ctih. kněze Martina z Kochemu Výklad nejdražší oběti Mše svaté

Cochem Martin von, 1933
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Liturgické příručky