Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Sacrae liturgiae praxis juxta ritum romanum, Tomus III

Herdt Petrus Johannes Baptista de, 1903
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Liturgické příručky

(název pokračuhe:) in missae celebratione, officii recitatione et sacramentorum administratione servanda. Tomus III.: Complectens partem V De proprio de tempore, De sanctis et De communi Missalis et Breviarii; ac partem VI De Sacramentorum administratione, De Exequiis, Benedictionibus, Processionibus aliisque in Rituali praescriptis.