Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Sacrae liturgiae praxis juxta ritum romanum, Tomus I

Herdt Petrus Johannes Baptista de, 1902
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Liturgické příručky

(název pokračuhe:) in missae celebratione, officii recitatione et sacramentorum administratione servanda. Tomus I.: Complectens rubricae generales Missalis, et ritus servandos in celebratione Missae Privatae et Solemnis. Zařazujeme sem i: Ritus servandus in celebratione Missae a De defectibus in celebratione Missarum occurentibus, obojí – stav z r. 1920 a z r. 1963.