Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Sacrae liturgiae praxis juxta ritum romanum, Tomus II

Herdt Petrus Johannes Baptista de, 1903
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Liturgické příručky

(název pokračuhe:) in missae celebratione, officii recitatione et sacramentorum administratione servanda. Tomus II.: Complectens prosecutionem partis II de Missa De requiem, de expositione ss. Sacramenti, etc., etc. item sensum litteralem et mysticum rituum et caeremoniarum Missae; partem III de defectibus, et partem IV de Breviario.