Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Gréckokatolícky liturgikon

Korba Emil, 1976
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Liturgické příručky

Obsahuje tyto hlavní kapitoly: liturgia svätého Jána Zlatoústeho, liturgia svätého Bazila Velkého a menlivé časti liturgie. Důvod zařazení je týž jako u knihy předešlé.