Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 12

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


1201 Patrologie a patristika obecně

V oddělení: Patrologie a patristika

Srov. též 2006: Kalendaria.


Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae

Kirch Konrad, 1965

Vycházel opravován od r. 1901 do r. 1967.


Antika a křesťanství

Pohunek František, 1910

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 48.


Základy patrologie se zvláštním zřetelem k dějinám dogmatu

Samsour Josef, 1908

Příručka pro ústavy theologické a soukromé studium.


Patrologia. Život, spisy a učenie svätých otcov.

Špirko Jozef, 1950

2. vyd. (1. vyd. z r. 1939 na internetu volně dostupné, i když v mizerné kvalitě).


Acta Sanctorum Martyrum Orientalium et Occidentalium. Vol 1. Vol 2. Pravé dějiny Svatých mučeníků východních

Assemani Stefano Evodio, Zingerle Pius Peter Jakob, Dudík Anton, 1859

Lat. a syrský originál je z r. 1748. Německy (Echte Akten heiliger Märtyrer des Morgenlandes, 1836) zpracoval P. Peter Jacob Zingerle O. S. B. (* 17. 3. 1801 Merano, † 10. 1. 1881 Marienberg) a do češtiny přeložil P. Anton Dudík (* 2. 6. 1824 Kojetín, † 12. 3. 1892), bratr P. Dra. Bédy (Františka) Dudíka O. S. B.. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 16.


Úcta mučedníků v prvních stoletích. Příspěvek k dějinám kanonisace do r. 1000 po Kr.

Šíma Josef, 1937

ČKD 1937, č. 1, str. 1 – 16, č. 2, str. 143 – 150, č. 4, str. 297 – 330. Vyšlo též jako otisk: Knihovna Časopisu katolického duchovenstva. Nová řada. sv. 9.