Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 12

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


1201 Patrologie a patristika obecně

V oddělení: Patrologie a patristika

Srov. též 2006: Kalendaria.


Enchiridion asceticum. Loci ss. patrum et scriptorum ecclesiasticorum ad ascesim spectantes.

Journel Marie Joseph Rouët de, Dutilleul Joseph, 1936

2. vyd. Poprvé vyšlo 1930, naposledy 1969 jako 24. vyd. Dar našeho spolupracovníka P. B. Pán Bůh odplať!


Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae

Kirch Konrad, 1965

Vycházel opravován od r. 1901 do r. 1967.


Antika a křesťanství

Pohunek František, 1910

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 48.


Základy patrologie se zvláštním zřetelem k dějinám dogmatu

Samsour Josef, 1908

Příručka pro ústavy theologické a soukromé studium.


Patrologia. Život, spisy a učenie svätých otcov.

Špirko Jozef, 1950

2. vyd. (1. vyd. z r. 1939 na internetu volně dostupné, i když v mizerné kvalitě).


Acta Sanctorum Martyrum Orientalium et Occidentalium. Vol 1. Vol 2. Pravé dějiny Svatých mučeníků východních

Assemani Stefano Evodio, Zingerle Pius Peter Jakob, Dudík Anton, 1859

Lat. a syrský originál je z r. 1748. Německy (Echte Akten heiliger Märtyrer des Morgenlandes, 1836) zpracoval P. Peter Jacob Zingerle O. S. B. (* 17. 3. 1801 Merano, † 10. 1. 1881 Marienberg) a do češtiny přeložil P. Anton Dudík (* 2. 6. 1824 Kojetín, † 12. 3. 1892), bratr P. Dra. Bédy (Františka) Dudíka O. S. B.. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 16.


Úcta mučedníků v prvních stoletích. Příspěvek k dějinám kanonisace do r. 1000 po Kr.

Šíma Josef, 1937

ČKD 1937, č. 1, str. 1 – 16, č. 2, str. 143 – 150, č. 4, str. 297 – 330. Vyšlo též jako otisk: Knihovna Časopisu katolického duchovenstva. Nová řada. sv. 9.