Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Antika a křesťanství

Pohunek František, 1910
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Patrologie a patristika obecně

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 48.