Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Patristická encyklopædie aneb Sklad učení katolického.

Řehák Antonín Arnošt, 1859
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Český slovník bohovědný a encyklopedie, které nejsou v jiných odděleních

Díly 1. až 3. mají dohromady 1128 stran. Dodatek o 271 stranách se zprávami o autoritách ve spise citovaných připravujeme.