Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Enchiridion asceticum. Loci ss. patrum et scriptorum ecclesiasticorum ad ascesim spectantes.

Journel Marie Joseph Rouët de, Dutilleul Joseph, 1936
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Patrologie a patristika obecně

2. vyd. Poprvé vyšlo 1930, naposledy 1969 jako 24. vyd. Dar našeho spolupracovníka P. B. Pán Bůh odplať!