Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Patrologia. Život, spisy a učenie svätých otcov.

Špirko Jozef, 1950
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Patrologie a patristika obecně

2. vyd. (1. vyd. z r. 1939 na internetu volně dostupné, i když v mizerné kvalitě).