Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 04

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Theodicea (srov. ale i zde De Deo uno) je zařazena v pododdělení 0301: Apologetika, fundamentální theologie a theodicea.

2. Filosofická ethika je zařazena v pododdělení 0504 v oddělení 05 – Mravouka. Zpovědnice.

3. Přirozené právo je v pododdělení 1003: Přirozené právo v Oddělení 10 – Právo Katolické církve.

0405 Noetika

V oddělení: Filosofie


René Descartes či Tomáš Akvinský. Problém poznání u Descarta s hlediska křesťanské filosofie.

Beneš Jaroslav, 1935

Knihovna ČKD. Nová řada, sv. 3. Otisk článku "René Descartes či Tomáš Akvinský?" z ČKD 1935, č. 1, str. 2 – 29, č. 2, str. 116 – 142, č. 3, str. 270 – 280, č. 4, str. 342 – 357, č. 5, str. 467 – 473 a č. 6, str. 513 – 541.


Noëtika – Noetika

Gabryl Franciszek, 1921

Geniální publikace stejně geniálně přeložená v Kyšperku P. Janem Snížkem (* 31. 10. 1869 v Labské Týnici, pokřtěn 1. 1. 1869 jako Jan Křtitel a ordinován 25. 7. 1895). P. Snížek byl poté mj. farářem ve Valteřicích a v Jamném (v letech 1906 až 1914) a jeho životní pouť se uzavřela na Mladoboleslavsku († 15. 5. 1932).


Kriterio aneb umění jak dospěti pravdy

Balmes i Urpià Jaume Llucià Antoni, 1947

Přeložil Josef Florian, přehlédl a znovu vydal Albert Vyskočil.


Svobodomyslnost náboženská

Blaťák František, 1905


Je-li spor mezi vědou a vírou?

Kadeřávek Eugen Jan N., 1914


Věda a filosofie – jejich podstata a vzájemný poměr

Vyskočil Jan Kapistrán, 1928

Vzdělavací knihovna katolická. Nová řada, sv. 6. P. ThDr. PhDr. Jan Kapistrán Vyskočil OFM, provinciál (* 27. 8. 1886 Postoupky u Kroměříže, † 9. 2. 1956 Praha).


Duch a hmota v theorii poznání

Beneš Jaroslav, 1946

Knihovna Studium, sv. 2 (3).


Rozumem ke zdroji pravdy. Filosofické úvahy.

Beneš Jaroslav, 1939

Kropáč & Kucharský, sv. 1939.x.