Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Noëtika – Noetika

Gabryl Franciszek, 1921
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Noetika

Geniální publikace stejně geniálně přeložená v Kyšperku P. Janem Snížkem (* 31. 10. 1869 v Labské Týnici, pokřtěn 1. 1. 1869 jako Jan Křtitel a ordinován 25. 7. 1895). P. Snížek byl poté mj. farářem ve Valteřicích a v Jamném (v letech 1906 až 1914) a jeho životní pouť se uzavřela na Mladoboleslavsku († 15. 5. 1932).