Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Duch a hmota v theorii poznání

Beneš Jaroslav, 1946
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Noetika

Knihovna Studium, sv. 2 (3).