Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Je-li spor mezi vědou a vírou?

Kadeřávek Eugen Jan N., 1914
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Noetika