Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 04

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Theodicea (srov. ale i zde De Deo uno) je zařazena v pododdělení 0301: Apologetika, fundamentální theologie a theodicea. 2. Filosofická ethika je zařazena v pododdělení 0504 v oddělení 05 – Mrafvouka. Zpovědnice. 3. Přirozené právo je v pododdělení 1003: Přirozené právo v Oddělení 10 – Pravo Katolické církve.

0406 Ontologie vč. Kosmologie

V oddělení: Filosofie


Látka a tvar

Skácel Miloslav, 1944


Otázky dneška. Křesťanský realismus a dialektický materialismus.

Pecka Dominik, Pavelka Artur, Chudoba Bohdan, 1946

Edice Akord, sv. 36, Duchovní orientace č. 7 – řídí P. Dominik Pecka. Jediné vyd.


Člověk a technika

Pecka Dominik, 1969

viz Člověk a dějiny v pododd. 0402 Dějiny filosofie.


Rozhledy matematicko-fysikální. Časopis pro studující středních škol a zájemce o matematiku a fysiku.

, 1957

Bylo by záhodno naskenovat vynikající staré ročníky, přinejmenším od r. 1957. A je velká škoda, že pro středoškoláky nevychází analogiký časopis věnovaný thomistické filosofii. Viz bouřící se mladí lidé v Polsku – současné zanedbané západní vzdělávání s sebou nutně nese i současný západní rozvrat, který nelze odstranit žádnými restrikcemi, ale jen nápravou školského systému.


Сборник задач московских математических олимпиад. Пособие для внеклассной работы по математике (Sbírka úloh moskevských matematických olympiád.)

Леман Андрей Андреевич, Болтя́нский Влади́мир Григо́рьевич, 1965

Jako memento thomistickým filosofům a učitelům thomistické filosofie – počet úloh v této publikaci a jenom těch v Theologické Sumě je srovnatelný, počet žáků a studentů a výsledky jejich výuky se srovnat nedají – tak jsou na straně filosofie ubohé. Také jako ukázka úrovně sovětského školství v 50. a 60. letech 20. stol.


Sbírka úloh z matematiky pro gymnasia

Vejsada František, Talafous František, 1973

2. vyd. (1. vyd. 1969). Také jako ukázka úrovně našeho školství ještě na přelomu 60. a 70. let 20. stol.


Aristotelovy kategorie

Aristotelés, 1918

Přeložil a vysvětlivkami opatřil P. Vychodil Pavel Julius OSB.


Sv. Tomáše Akvinského spisek O byti a bytnosti a jeho eminenci sv. ř. c. knížete kardinála Josefa Pecciho výklad vlašský.

Thomas de Aquino, svatý, Pecci Giuseppe, Votka Jan Křtitel, 1887

Do češtiny přeložili P. Votka Jan Křtitel S. J. a Vojáček Václav. Divi Thomae Aquinatis opusculum De ente et essentia et eminentissimi principis Josephi S. R. E. Cardinalis Pecci (S. J.) commentarius italicus, in linguam slavo-bohemicam verterunt Joannes B. Votka S. J., Venceslaus Vojáček. Dědictví sv. Prokopa, sv. 27. Pozn.: Mladší bratr Giuseppa, Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci, se stal papežem (přijal jméno Lev XIII.) a jmenoval Giuseppa kardinálem. Oba r. 1879 zahájili v Církvi éru novotomisnu, která však byla v polovině 60. let 20. stol. zastavena. Oba bratři r. 1883 také zahájili novou éru v dějinách Vatikánské knihovny.