Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 20

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


2004 Almanachy

V oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek


Matce Boží. Almanah (Almanach). Na oslavu 50-letého jubilea prohlášení dogmatu o Neposkvrněném Početí Marie Panny.

Roček Leopold, Jašek Adolf (aj.), 1904


Almanach Marianský vydaný na památku Marianského kongressu v Praze 1905

Podlaha Antonín (aj. red.), 1905

Je tu Národní eucharistický kongres 2015. A o mnoha předchozích se neví nebo nehovoří. A nebývaly jen četné eucharistické konkresy, sborník tento byl vydán u příležitosti jednoho z kongreslů mariánských.


Poselství. Almanach k dvacátému pátému výročí Družiny literární a umělecké.

Svozil Oldřich, Vrbík Stanislav, 1938

Separát – bez bibliografických údajů o Družině, které jsou v pododd. 1504: Přední české, moravské a slezské osobnosti. Časopis Archa je v pododd. 2001: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu).