Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Almanach Marianský vydaný na památku Marianského kongressu v Praze 1905

Podlaha Antonín aj. red., 1905
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Almanachy

Je tu Národní eucharistický kongres 2015. A o mnoha předchozích se neví nebo nehovoří. A nebývaly jen četné eucharistické konkresy, sborník tento byl vydán u příležitosti jednoho z kongreslů mariánských.