Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 04

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Theodicea (srov. ale i zde De Deo uno) je zařazena v pododdělení 0301: Apologetika, fundamentální theologie a theodicea. 2. Filosofická ethika je zařazena v pododdělení 0504 v oddělení 05 – Mrafvouka. Zpovědnice. 3. Přirozené právo je v pododdělení 1003: Přirozené právo v Oddělení 10 – Pravo Katolické církve.

0408 Knihy nakladatelství Academia Bohemica

V oddělení: Filosofie


Filosofie jako lék. Partnerský vztah filosofie a medicíny v Platónově myšlení.

Cardal Roman, 2019


V myšlenkovém světě Tomáše Halíka. Od modernismu k neomarxismu.

Fuchs Jiří, 2019


Abeceda filosofického myšlení

Prinz Jiří, 2013


Iluze etických relativistů. Systematický kurz etiky.

Fuchs Jiří, 2020


Obrácení. Osobní příběh.

Mondadori Leonardo, Messori Vittorio, 2009

Orig.: Conversione. 2002, 2008 a 2012, přeložil Kucharský Pavel. Též polsky 2003.
Pozn.: Publikace se vymyká běžné náplni tohoto nakladatelství, takže by spíše patřila do pododd. 0314 Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví. Je však tak skvělou ozdobou tohoto nakladatelství, že ji řadíme sem.


Distance. Revue pro kritické myšlení.

Fuchs Jiří, Cardal Roman aj. red., 1997

Jde o vlajkovou loď nakladatelství Academia Bohemica. Od r. 1998 vycházejí nepřetržitě čtyři čísla ročně – jsou k disposici i na adrese. Několik článků jsme v minulosti uveřejnili v pododd. 2007: Čtenářský koutek: Výběr z tisku, výber z tlače.
Uveřejňujeme ukázku z č. 4/2018, které vyšlo počátkem prosince: Čachry s lidskými právy. Fuchs Jiří, 2018.


Identita a diference. Systematický kurs ontologie.

Cardal Roman, 2011


Iluse skeptiků. Systematický kurs noetiky.

Fuchs Jiří, 2015

Iluze skeptiků. Systematický kurz noetiky. Více na adrese.


Milosrdenství? Bez rozumu? Rozhovor o migrační krisi.

Fuchs Jiří, Tejklová Marie, 2016

Více na adrese.


Člověk bez duše, život bez smyslu. Systematický kurz filosofické antropologie.

Fuchs Jiří, 2016


Vyšší humanita, nebo totalita? Rozhovor o politice EU.

Fuchs Jiří, Tejklová Marie, 2017

Více na adrese.


Morálka bez mezí? Krize etického myšlení.

Fuchs Jiří, 2017


Myslet v diktatuře korektnosti. Příručka pro nepřizpůsobivé.

Cardal Roman, 2018


Do světa filosofů. Učebnice filosofie. 1. Učební materiály pro výuku filosofie. 2. Metodické materiály pro výuku filosofie.

Kačinová Viera, Cardal Roman, Fuchs Jiří, 2018