Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Člověk bez duše, život bez smyslu. Systematický kurz filosofické antropologie.

Fuchs Jiří, 2016
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Knihy nakladatelství Academia Bohemica