Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 03

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Témata některých pododdělení jsou stejná, jako témata pododdělení v oddělení 06 – Asketika. Pokud převažuje u knihy rozměr rozumový, je kniha zde, pokud duchovní, je tam. 2. Věrouka pro dět a mládež, nespecializovaná, je v pododdělení 0801: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež. 3. Nauka o hříchu (hamartologie) je povětšinou v pododdělení 0305 a 0309; theologická antropologie (nauka o člověku) porůznu – např. v pododd. 0305, 0309 nebo 0311.

0311 O posledních věcech (člověka a světa), De novissimis (eschatologie)

V oddělení: Obrana víry a katolická věrouka

Též O Bohu Dokonavateli, De Deo Consummatore nebo O Bohu Odplatiteli, De Deo Remuneratore.


Po smrti. O posledních věcech člověka.

Dionysius Carthusianus, 1939

Latinsky a česky. Dominikánská edice Krystal, sv. 43.


Ráj

Štancl Augustin, 1948

Edice Jiskry, sv. 14. Toto byl poslední sv. edice: roku 1941 vyšel jeden sv., r. 1942 osm svazků, r. 1945 a 1947 po jednom, r. 1948 tři; nepočítaje opakovaná vyd.


  Pravá a zdánlivá smrt a sv. svátosti

  Veselý Jan Nepomucký, 1911


  O spalování mrtvol

  Brand Bernard Maxmilian, 1894

  Na základě mnohých pramenů.


  Rozjímání o čtyřech posledních věcích člověka: I. o smrti, II. o soudu, III. o pekle, IV. o nebi.

  Cochem Martin von, 1867

  Jediné vyd.; děkujeme za tip.


  Útěcha věrných duší v očistci. Naučení a příkladové o duších v očistci s úplnou sbírkou modliteb k jich útěše.

  Ackermann Josef, 1918

  Vyšlo devětkrát: poprvé 1871, zde je sedmé opr. vyd. z r. 1895, naposledy vyšlo 9. vyd. r. 1918.


  Utrpení a radosti očistce

  Spirago Franz, 1936

  Děkujeme za OCR. Školské sestry OSF, sv. 42.


  O nebi

  Žák František, 1911

  Srov. od téhož autora zde v odd. 08 Soustavná katolická věrouka pro lid. Díl čtvrtý. Část prvá. IX. O Bohu dokonavateli. Milý čtenář V. doporučuje takto: "Povzbudivé a zajímavé teologické pojednání o věčné blaženosti."