Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 06

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Toto úctyhodné oddělení naší knihovny by se dnes u rozumných lidí mohlo setkat s jakýmsi odsudkem. A to proto, že ""asketika"" se na nás valí ze všech stran. Dokonce i při liturgii – a nové liturgické texty v tom jedou jakbysmet – se už téměř nestkáváme s věroukou a vůbec ne s morálkou, ale hustí se do nás prakticky jen asketika (doplňovaná ilustračními historkami). V naší knihovně asketiku nepřeceňujeme a dáváme jí to a jen to místo, které vždy v Církvi měla. Moderní ""asketické"" návody (spíše jsou to nápady) s tisíci nově vynalezenými poučkami o ""navazování vztahu s Bohem"" ovšem pomíjíme úplně. 2. Témata některých pododdělení jsou stejná, jako témata pododdělení v oddělení 03 – Obrana víry a katolická věrouka. Pokud převažuje u knihy rozměr duchovní, je kniha zde, pokud rozumový, je tam.

0604 Řehole a terciáři

V oddělení: Asketika


Třetí řád svatého Františka a kněz. Srdečná a snažná výzva kněží-terciářů ku všem kněžím spolubratřím.

Janák Ignát (? aj.), 1930


Průvodce (vademecum) duší Bohu zasvěcených. Myšlenky a modlitby ze zápisků sestry Benigny Konsolaty Ferrerové.

Ferrero Benigna Consolata, 1928

2. vyd. (1. vyd. 1925). Orig. Vademecum proposto alle anime religiose da un pio autore, 1956 12. vyd. Školské sestry OSF, sv. 12.


Noviciát pro čekatele III. řádu

autor neuveden, 1929


Návod k rozjímavé modlitbě podle Duchovních Cvičení sv. Ignáce z Loyoly.

Ignatius de Loyola (svatý), Ovečka Jaroslav Štěpán, 1922

Dostali jsme darem, Pán Bůh odplať! Dárce uvádí: "Jde o obšírný rozbor ignaciánské metody vnitřní modlitby tvořící jakýsi praktický pendant k teoreticky pojatému v knize Úvod do mystiky, zvláště sv. Jana od Kříže a sv. Terezie od Ježíše. Paginací navazuje na Duchovní cvičení sv. Ignáce z Loyoly, zakladatele Tovaryšstva Ježíšova. Díl 1. Text. – 1. vyd. 1921;" proto zařadíme i toto 1. vyd., a to sem; připravujeme.


Okružní list o studiu a užívání duchovních cvičení

Roothaan Jan Philipp, 1946


Dešť růží. Časopis věnovaný úctě sv. Terezie Ježíškovy a Bl. Anežky České. Všechna čísla.

Dlouhá Albína Marie (pseudonymy Dlouhá nebo Pečínková Běla; red.), 1929

Školské sestry OSF, sv. 37. Šlo jen o čtvrtletník, proto není zařazeno v pododd. 2001: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka. Vyšlo 13 ročníků, poslední 1941, kdy zřejmě vyšla jen dvě čísla (v ČR nebyla nalezena knihovna, která by měla číslo 3 příp. i 4); pak jej Němci zakázali. Po porážce Německa už nebyl obnoven.


Modlitebník pre saleziánske ústavy

Bosco Giovanni Melchiorre Don (svatý), Bokor Jozef, 1945

Jediné vyd. Orig.: Pratiche di pieta in uso nelle case salesiane, 1921.


Výbor z listů a instrukcí svatého Ignáce z Loyoly

Ovečka Jaroslav Štěpán, 1939


Kristus – dárce života. Rozjímání pro řeholnice na každý den v roce. Sv. 1. Pro dobu od 1. ned. adventní do Hodu Božího svatodušního.. Sv. 2. Pro dobu od Hodu Božího svatod. po dobu adventní. Sv. 3. Pro dobu od 3. ned. po Zjevení Páně až po neděli devítní

Spisar Bartoloměj, 1927

Originál sestavila milosrdná sestra Eugenie, novicmistrová v mateřnici kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Trieru ; s dovolením Představenstva této kongregace pro české řeholnice upravil P. Bartoloměj Špisar. Jediné čes. vyd.


Duchovní cvičení sv. Ignáce z Loyoly, zakladatele Tovaryšstva Ježíšova. Díl 1. Text. Exercitia spiritualia S. P. Ignatii de Loyola. Duchovné cvičenia nášho svätého otca Ignáca Loyolského.

Ignatius de Loyola (svatý), Ovečka Jaroslav Štěpán, Mikuš Rudolf, Roothaan Jan Philipp, 1945

1. Doslovný překlad z původního znění španělského, 1941 (2. vyd.; 1. vyd. 1921 – toto vyd. je zařazeno u titulu Návod k rozjímavé modlitbě podle Duchovních Cvičení sv. Ignáce z Loyoly. Ignatius de Loyola, svatý, Ovečka Jaroslav Štěpán, 1922).
2. Nesmírně cenné vydání latinsky & slovensky. Slovenský preklad vyhotovil P. Rudolf Mikuš S. J. (* 9. 8. 1884 Ratkovce pri Trnave, † 26. 3. 1972 Beckov), ktorý bol od 2. 2. 1931 do 2. 2. 1942 viceprovinciálom slovenských jezuitov (provinciou sa slovenskí jezuiti stali až v r. 1983 dekrétom XXXIII. generálnej kongregácie).
3. Latinský text u tohoto dvojjazyčného vyd. je edicí, kterou připravil generál Jan Philipp Roothaan (* 23. 11. 1785 Amsterdam, † 8. 5. 1853 Řím) z 1. španěl. vyd. z r. 1522.
4. Jinou edicí je latinské 1. vyd. z r. 1548.


Pravá nevěsta Ježíše Krista. Díl prvý. Díl druhý.

Alfonso Maria de Liguori (svatý), 1879

Dle sepsání sv. Alfonsa Marie z Liguori volně do češtiny přeložil Msgre. ThDr. Řehák Karel Lev. Vydání obou dílů 2.; díl prvý vyšel ještě ve 3. vyd. r. 1900. La vera sposa di Gesù Cristo cioè la monaca santa per mezzo delle virtù proprie d'una religiosa, r. 1760.


Rozjímání o řeholním životě pro bratry škol křesťanských. Díl první. Díl druhý.

Bransiet Mathieu, 1936

Díl první, 1935. Originál Résumés des méditations à l'usage des Frères des Ecoles Chrétiennes, 1866 (1. vyd., vyšlo pak ještě několikrát). Autor byl 10. generálním superiorem školských bratří v letech 1838 – 1874 a sám sebe nazýval Frère (fráter, bratr) Philippe (* 1792, † 1874).


Neúhledné ctnosti

Roberti Gianbattista (Giovanni Battista), François de Sales (svatý), Mathon Placidus Johannes, 1927

Školské sestry OSF, sv. 15. Jde o upravenou publikaci vyd. předtím r. 1881 jako Ascetická bibliotéka, sv. 6. Zveřejňujeme obě vyd.


Výstup duše k Bohu – úvahy pro ty, kteří se snaží o život v Bohu, obzvláště pro řeholní sestry

Gross Joseph, 1940

Vydal P. Wendelin Meyer OFM (Stille Wege zu Gott – Gedanken zur Sammlung und Besinnung, vyšlo asi 8 vydání, naposledy r. 1956); "se svolením vydavatelovým přeložil Josef Tymel", úvod Vezmi a čti napsal P. Silvestr Maria Braito OP. Shodně vyšlo ještě r. 1941.


Cesta apoštolské svatosti. Třetí řád sv. Dominika.

Dacík Reginald Maria, 1940

Dominikánská edice Krystal, sv. 48.


Dominikáni. Co jsou a co chtějí.

Habáň Metoděj Petr (aj. red.), 1941

Dominikánská edice Krystal, sv. 53.


Co je to dominikán? Informační brožura o dominikánském řádu.

Braito Silvestr Maria Josef, 1948

Dominikánská edice Krystal, sv. 94?. Ředitelem této edice byl právě P. Braito OP.


Příruční knížka pro členy 3. řádu sv. Otce Františka

Janák Ignát (aj.red.), 1933

Pod různými názvy vyšlo více odlišných vydání, které se pokusíme postupně dle vhodnosti zveřejnit:
1. Manuále čili Malá příruční knížka pro členy 3. řádu sv. Otce Františka Serafinského dle konstituce sv. Otce Lva XIII. autor neuveden, 1893, 224 stran; 1904, 285 stran, 3. vyd.
2. Řeholní kniha pro členy třetího řádu sv. Františka Serafinského spolu obřadní a modlitební kniha pro členy téhož řádu. Rubringer Jan Nepomuk, Janák Ignát, Podlaha Antonín, 1908, 671 stran.
3. Příručka (manualka) pro členy třetího řádu sv. Františka. Janák Ignát, 1911, 328 stran; 1933, 368 stran, 2. vyd.; 1934?, 381 stran, 3. vyd.
4. Příručka pro členy třetího řádu Sv. Františka Serafínského. autor neuveden, 1927, 158 stran.
Kromě toho srov. následující: Katechismus, Řeholní kniha a zpěvník, Nový život – Noviciát.


Katechismus třetího řádu sv. Františka, kniha poučení pro terciáře

Bleyler Johannes Maria (aj.), 1921

Dle řeholní knihy Jana Marie O. M. Cap. "Das Ordensbuch der Tertiaren des heiligen Franziskus von Assisi, vollständiges Regel- und Gebetbuch für die Mitglieder des Dritten Ordens in der Welt, mit gemeinsam vereinbartem Text des Ceremoniales der P. P. Franziskaner, Minoriten und Kapuziner", která vyšla v hodně více než 10 vydáních, přeložil P. Tagliaferro Jan (* 16. 12. 1867 Frýdek-Místek, † 27. 12. 1922 Cieszyn, okupováno Polskem).


Řeholní kniha a zpěvník Třetího řádu serafinského Otce svatého Františka z Assisi

Janák Ignát (? aj.red.), 1938

Naše stálá čtenářka T. nás požádala o zařazení této publikace do Knihovny Libri nostri a dodala i knihu samu; děkujeme. Čtenář J. K. knihu následně vyčistil a připravil pro tisk na formátu A4; poté jsme provedli ocr.


Nový život. Novicitát Třetího řádu sv. Františka

Valíček Juvenál Antonín, 1948

Pozn.: Byli jsme upozorněni na autorovu překladatelskou činnost v posledním údobí jeho života ("překládal Chardina aj."). Náš recensent však knihu vyzdvihl s tím, že ony překlady v Knihovně nejsou (ohledně Teilharda de Chardina, módě jisté doby, srov. wikipedii, odst. Konflikt s Církví).


Chceš býti dokonalý? Rozpravy o apoštolském povolání v Tovaryšstvu Ježíšově.

Parnisetti Giovanni Nepomuk, Spáčil Bohumil, 1923


Tovaryšstvo Ježíšovo. Dějiny, práce, ideály.

Spáčil Bohumil, 1939

Pro kruh přátel dorostu S. J. Autor sice není v brožuře přímo uveden, ovšem je zde odkaz na provinciální prokuraturu, přičemž provinciálem byl v letech 1938 – 1945 právě P. B. Spáčil.