Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Třetí řád svatého Františka a kněz. Srdečná a snažná výzva kněží-terciářů ku všem kněžím spolubratřím.

Janák Ignát? aj., 1930
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Řehole a terciáři