Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Noviciát pro čekatele III. řádu

autor neuveden, 1929
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Řehole a terciáři