Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Řeholní kniha a zpěvník Třetího řádu serafinského Otce svatého Františka z Assisi

Janák Ignát? aj.red., 1938
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Řehole a terciáři

Naše stálá čtenářka T. nás požádala o zařazení této publikace do Knihovny Libri nostri a dodala i knihu samu; děkujeme. Čtenář J. K. knihu následně vyčistil a připravil pro tisk na formátu A4; poté jsme provedli ocr.