Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 14

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


1409

V oddělení: Dějiny Katolické církve obecně


Soznam miest na Slovensku dľa popisu ľudu z roku 1919.

Šrobár Vavro, 1920

K autorství – knihu vydalo ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska, které prof. MUDr. Vavro Šrobár vedl 14. 11. 1918 až 25. 5. 1920.


Kostol kniežaťa Privinu v Nitre. 830 – 1930, k tisícstému výročiu jeho posviacky.

Hodál Juraj, 1930

Autor vydal ještě: Kostol Privinov v Nitre v pravom svetle, k Pribinovým oslavám v Nitre. 1933. Publikace již více nevyšly.


Po Svätoplukovi druhá naša hlava. Život Msgre. Dr. Jozefa Tisu. Sv. 1 a 2.

Čulen Konštantín, 1948

předúnorový exil


Dejiny Spolku sv. Vojtecha. Bibliografia vydaní Spolku sv. Vojtecha v Trnave 1870 – 1994.

Pöstényi Ján, Radváni Hadrián, 1930

Spolok sv. Vojtecha, č.156 (r. 1930) a č. (r. 1996). Skeny i text první publikace volně na internetu, na str. 97 – 492 jsou jména členů spolku, na str. 493 – 507 je seznam jednatelství, knihu uzavírají stanovy spolku.

    Kniha je zde připravena a jejímu zvěřejnění brání jen autorský zákon. Pokud o knihu máte zájem, zjistěte si majitele autorských práv a zveřejnění s ním dohodněte. Pomůžete tak i ostatním zájemcům.
  • PosteDejSpoSvVojt-r0.pdf, 6.2 MB    
  • PosteDejSpoSvVojt-text.pdf, 1.8 MB    

Sborník literárno-vedeckého odboru spolku sv. Vojtecha. Roč. 1 – 4.

Pöstényi Ján (red.), Baník Anton Augustin (red.), 1937

Roč. 3, 1936, sväzok 1 – 2, red. Baník Anton Augustin. Vřelé díky a Pán Bůh odplať za tento dar Knihovně.


Sv. Method a Uhorsko

Sasinek Fráňa Vítězslav, 1884


Historický katechismus pre Slovákov

Sasinek Fráňa Vítězslav, 1906

Vyšla tři vydání: poprvé r. 1896 (20 stran), 1901 a 1906 (obojí 28 stran). Přinášíme 3. vyd.


Spišský historik Jozef Hradský – jeho život a dielo

Špirko Jozef, 1946


Cyrillo-methodějství u Čechů a u Slováků

Kolísek Alois, 1935

Knihu připravujeme.