Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 14

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


1409 Slovensko

V oddělení: Dějiny Katolické církve obecně


Za svetlom. Séria sociálnych letákov od čísla 1. do 52.

, 0

Vyd. Ústredie Sdruženia mužov Božského Srdca (SMBS). Apoštolát působil zejm. v Ružomberku zhruba mezi roky 1935 a 1940, a mezi léty 1937 a 1940 vydával i sociálny týždeník Naše novinky.


Gréckokatolíci Slováci v minulosti a prítomnosti

Fillo Mikuláš, 1943

Jediné vyd.


Archiv starých česko-slovenských listín, písemností a dejepisných pôvodín pre dejepis a literatúru Slovákov. Diel 1. Sväzok 1. Diel 2. Sväzok 1.

Sasinek Fráňa Vítězslav, 1873


Soznam miest na Slovensku dľa popisu ľudu z roku 1919.

Šrobár Vavro, 1920

K autorství – knihu vydalo ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska, které prof. MUDr. Vavro Šrobár vedl 14. 11. 1918 až 25. 5. 1920.


Kostol kniežaťa Privinu v Nitre. 830 – 1930, k tisícstému výročiu jeho posviacky.

Hodál Juraj, 1930

Autor vydal ještě: Kostol Privinov v Nitre v pravom svetle, k Pribinovým oslavám v Nitre. 1933. Publikace již více nevyšly.


Po Svätoplukovi druhá naša hlava. Život Msgre. Dr. Jozefa Tisu. Sv. 1 a 2.

Čulen Konštantín, 1948

předúnorový exil


Dejiny Spolku sv. Vojtecha. Bibliografia vydaní Spolku sv. Vojtecha v Trnave 1870 – 1994.

Pöstényi Ján, Radváni Hadrián, 1930

Spolok sv. Vojtecha, č.156 (r. 1930) a č. (r. 1996). Skeny i text první publikace volně na internetu, na str. 97 – 492 jsou jména členů spolku, na str. 493 – 507 je seznam jednatelství, knihu uzavírají stanovy spolku.


Sborník literárno-vedeckého odboru spolku sv. Vojtecha. Roč. 1 – 4.

Pöstényi Ján (red.), Baník Anton Augustin (red.), 1937

Roč. 3, 1936, sväzok 1 – 2, red. Baník Anton Augustin. Vřelé díky a Pán Bůh odplať za tento dar Knihovně.


Sv. Method a Uhorsko

Sasinek Fráňa Vítězslav, 1884


Historický katechismus pre Slovákov

Sasinek Fráňa Vítězslav, 1906

Vyšla tři vydání: poprvé r. 1896 (20 stran), 1901 a 1906 (obojí 28 stran). Přinášíme 3. vyd.


Spišský historik Jozef Hradský – jeho život a dielo

Špirko Jozef, 1946


Cyrillo-methodějství u Čechů a u Slováků

Kolísek Alois, 1935

Knihu připravujeme.


    Život SS. Cyrilla a Methoda

    Sasinek Fráňa Vítězslav, 1885