Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Archiv starých česko-slovenských listín, písemností a dejepisných pôvodín pre dejepis a literatúru Slovákov. Diel 1. Sväzok 1. Diel 2. Sväzok 1.

Sasinek Fráňa Vítězslav, 1873
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Slovensko