Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Život SS. Cyrilla a Methoda

Sasinek Fráňa Vítězslav, 1885
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Slovensko