Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Po Svätoplukovi druhá naša hlava. Život Msgre. Dr. Jozefa Tisu. Sv. 1 a 2.

Čulen Konštantín, 1948
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Slovensko

předúnorový exil