Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 05

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Výchova v rodině viz 0805. 2. Přípravy na udělení svátostí jsou v odd. 06 – Asketika.

0515 Povinnosti ostatních stavů

V oddělení: Mravouka. Zpovědnice.


Nevěrecké proudy v českém hasičstvu

Malý František, 1909


Jak žíti? Časové úvahy podle životopisu svatého Jana Bosca.

Rybák Josef, 1935


Charakterný mladík

Tóth Tihamér, 1944

Vyšlo třikrát: 1937, 1942 (prepracované a doplnené vyd.) a 1944. Spolok sv. Vojtecha, sv. xxx. Dar Knihovně, Pán Bůh odplať! Viz v tomto pododd. čes. vyd. Charakterní jinoch.


Pravidlá slušnosti a rady pre dievčatá

Polednová M. Hermelanda, 1934

Knižnica Plameňa, sv. 2; Spolok sv. Vojtecha, sv. 999. Vyšlo ještě 1938. Vyd. 1934 má označ., jako by šlo o 1. díl.


Charakterní jinoch

Tóth Tihamér, 1940

Orig.: A jellemes ifjú, 1925. Jediné české vyd. Viz v tomto pododd. slov. vyd. Charakterný mladík.


Chodil dobře čině. K sebevýchově dívek, zvláště charitních pracovnic.

Knapová Václava, 1946

Jediné vyd. K autorství: měla odpovědnost za vydávané publikace. Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999.


Dědův odkaz. Kniha pro dospívající jinochy.

Balík Karel, 1915

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv.132.


Myšlenky a rady vzdělaným jinochům na uváženou

Doss Adolf von, 1921

Ve čtyřech knihách; přeložil P. Dr. Korec Tomáš V.


Čisté dospívání

Tóth Tihamér, 1946

1. vyd. 1935/1936, Školské sestry OSF, sv. 38. Toto 2. vyd. jako Edice Školských sester OSF, sv. 3.
Slovensky vyšlo dvskrát: 1942 a 1944.
Orig.: A tiszta férfiúság, poprvé 1919.


Kněz jinochům

Tomíško Čeněk Maria, 1946


Mladý muž se dívá do života. Pro dospívající mladé muže

Tomášek František, 1947

3. rozšířené vydání.


Mladá dívka se dívá do života. Pro dospělé dívky

Tomášek František, 1945

2. vyd.


Květnice. Kniha pro dívky.

Balík Karel, 1917

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 138. Vyšlo ještě 2. upr. vyd. 1925.


V máji života

Novák František Xaver, 1933

2. vyd.


Na rozcestí. Jinochům a dívkám před volbou stavu.

Doerner August, 1924

Orig. Standeswahl-Büchlein für Jünglinge und Jungfrauen, 1914. Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999.


Listy otce synovi. Listy matky dceři.

Pecka Dominik, 1931

Kropáč & Kucharský, sv. 1931.x. Kropáč & Kucharský, sv. 1931.x. Obě brožurky vyšly ještě r. 1932. Vyšly také slovensky 1943 pod názvy Otcove listy synovi. Matkine listy dcére.


Mužně do života. Čtvrthodinky úvah pro mládež.

Plus Raoul, Jurečka Stanislav, 1946

Jediné vyd.


Křesťanská cvičení podle stavů pro manžely a svobodné. Díl I. Pro manžely. Díl 2. Pro svobodné. a) Pro jinochy. b) Pro křesťanské panny.

Schuen Josef, 1913


Žena a kněz

Tomíško Čeněk Maria, 1944

V r. 1946 vyšlo ještě 2. vyd.


Ježíš Kristus vzorem knězovým

Frassinetti Giuseppe, 1910


Dospívajícím dívkám

Gerely Józsa Jolán, 1936

1. vyd., Školské sestry OSF, sv. 43; dotisk 1940. 2. vyd. 1947 jako Edice Školských sester OSF, sv. 4. Orig. A mai leányok útja vyšel v Budapešti r. 1932 a 1939, autorka * 12. 2. 1882 Budapešť, † 1944 Budapešť. Doplňujeme výpis z Maďarského katolického lexikonu.