Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Myšlenky a rady vzdělaným jinochům na uváženou

Doss Adolf von, 1921
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Povinnosti ostatních stavů

Ve čtyřech knihách; přeložil P. Dr. Korec Tomáš V.