Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Čisté dospívání

Tóth Tihamér, 1946
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Povinnosti ostatních stavů

1. vyd. 1935/1936, Školské sestry OSF, sv. 38. Toto 2. vyd. jako Edice Školských sester OSF, sv. 3.
Slovensky vyšlo dvskrát: 1942 a 1944.
Orig.: A tiszta férfiúság, poprvé 1919.