Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Jak žíti? Časové úvahy podle životopisu svatého Jana Bosca.

Rybák Josef, 1935
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Povinnosti ostatních stavů