Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Charakterní jinoch

Tóth Tihamér, 1940
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Povinnosti ostatních stavů

Orig.: A jellemes ifjú, 1925. Jediné české vyd. Viz v tomto pododd. slov. vyd. Charakterný mladík.