Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Žena a kněz

Tomíško Čeněk Maria, 1944
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Povinnosti ostatních stavů

V r. 1946 vyšlo ještě 2. vyd.