Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Listy otce synovi. Listy matky dceři.

Pecka Dominik, 1931
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Povinnosti ostatních stavů

Kropáč & Kucharský, sv. 1931.x. Kropáč & Kucharský, sv. 1931.x. Obě brožurky vyšly ještě r. 1932. Vyšly také slovensky 1943 pod názvy Otcove listy synovi. Matkine listy dcére.