Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Mužně do života. Čtvrthodinky úvah pro mládež.

Plus Raoul, Jurečka Stanislav, 1946
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Povinnosti ostatních stavů

Jediné vyd.