Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 15

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1, t. j. 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie (t. j. všech oddělení kromě 02 a 16) tohoto období je v pěti knihách Bibliografie české katolické literatury náboženské, které jsou zařazeny v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Členění posledních pěti pododdělení je stejné, jako v pododděleních 1101 až 1105.

2. Církevní boj s německým národním socialismem (tzv. nacismem) naleznete podle převažujícícho tématu v pododdělení 1509 nebo 1511.

1510 Církevní boj s komunismem (znárodnění) bolševickým nebo trockistickým

V oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Příklad prvého – Stalinův SSSR, Gottwaldova ČSR nebo dnes KLDR, příklad druhého – Chruščovovův SSSR, komunistické Španělsko před Frankem nebo komunistické Mexiko.


Svatý Václav patronem československého odboje na Rusi. Dokumenty ze zahraničních odbojových spisů.

Dostál Emil, 1929

S třinácti obrázky. Knihy Života, sv. XX.


Základy komunismu

Čala Antonín František, 1946

Dominikánská edice Krystal, sv. 82. V knize chybí rozlišení komunismu národního (bolševismus) a internacionálního-kosmopolitního (trockismus). Po pádu komunismu v r. 1989 se u nás uchytil západní kosmopolitní socialismus se svými koncerny a oligarchy.


Z bojů o zítřek. I. díl

Kalvoda Josef, 1995

Děkujeme za svolení ke zveřejnění.


Z bojů o zítřek. II. díl

Kalvoda Josef, 1996

Děkujeme za svolení ke zveřejnění.


Z bojů o zítřek. III. díl, Historické eseje

Kalvoda Josef, 1998

Majitel autorských práv povolil Knihovně Libri nostri zveřejnění.


Role Československa v sovětské strategii

Kalvoda Josef, 1999

    Zveřejnění některých knih v PDF brání autorský zákon. K dispozici jsou pouze náhledy. Máte-li zájem o zaslání celé publikace pro studijní účely napište nám přes » formulář «.

  • CslSovetKalv-150dpi-cteni.p..., 57.3 MB    

Studená válka 1946 – 1989: svoboda znamená odpovědnost

Kalvoda Josef, 2001

Majitel autorských práv povolil Knihovně Libri nostri zveřejnění.