Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Z bojů o zítřek. I. díl

Kalvoda Josef, 1995
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Církevní boj s komunismem (znárodnění) bolševickým nebo trockistickým

Děkujeme za svolení ke zveřejnění.