Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Z bojů o zítřek. III. díl, Historické eseje

Kalvoda Josef, 1998
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Církevní boj s komunismem bolševickým nebo trockistickým

Majitel autorských práv povolil Knihovně Libri nostri zveřejnění.