Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 17

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Poznámky: 1. Martyrologium Romanum je v pododd. 1301: Soustavné přehledy světců. 2. Graduál, Kyriál a Liber usualis v odd. 19 – Církevní zpěv a hudba. 3. Neliturgická zbožnost vč. různých pobožností je v oddělení Asketiky (0607: K osobám Nejsvětější Trojice, 0608: Křížová cesta, 0609: K Panně Marii vč. růžence, 0610: Ke svatým a k Božím andělům). 4. Přípravy na udělení svátostí jsou v pododd. 0613: Přípravy ke svátostem. 5. Tzv. Lekcionáře by byly v pododdělení 0102: Vydání jen některých knih z Písma svatého česky nebo latinsky.

1710 Liturgie a čas

V oddělení: Liturgika


Církevní rok a Panna Maria

Proschwitzer František, Oliva Arnošt, 1941

Kropáč & Kucharský, sv. 1941.x.


Křesťan v době postní a ve svatém týdnu

Křivý Rudolf, 1942

Edice Jiskry, sv. 3.


  Od Velikonoc do Svatého Ducha

  H. S.(?). Křivý Rudolf, 1942

  Edice Jiskry, sv. 5.


   O církevním roce. Historicko-liturgické pojednání

   Kupka Josef, 1907


   Liturgika o posvátných dobách Svaté katolické Církve čili Slavnostní kruh v roce církevním

   Hakl Bohumil František, 1895

   Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 82. Nejlepší české pojednání o církevním roce, o jeho členění, jakož i o význmných jeho dnech. O dějepisném původu, hlubokém významu i o působivosti a mocném vlivu liturgického roku, jeho částí i jednotlivých slavností a svátků.


   Rukověť chronologie křesťanské, zvláště české

   Emler Josef, 1876

   Potřebná pomůcka pro archiváře, dějěpisce, duchovní, soudce a advokáty. Před tuto stěžejní prácí, která je výzvou pokusníkům, kteří se pokoušeli sestavit nebo obhájit jakýsi "nový" kalendář, předřazujeme studii Františka Palackého Staročeský všeobecný kalendář, čili o počítání dnů v roce u starých Čechů (1829) – kdo dnes např. ví, co to je cisiojan (z wikipedie jsme převzali příklad lednového cisiojanu z r. 1430)?


   Historická chronologie

   Bláhová Marie, 2001

    Kniha je zde připravena a jejímu zvěřejnění brání jen autorský zákon. Pokud o knihu máte zájem, zjistěte si majitele autorských práv a zveřejnění s ním dohodněte. Pomůžete tak i ostatním zájemcům.

   Rok Mariánský

   Musil František, 1891

   K uctění nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie a ku vzdělání věrných křesťanů všelikého stavu vzdělal František Musil, farář v Žitovlicích. Všechny mariánské svátky. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 78.


   Řeči liturgické čili Výklady o posvátných obřadech v Církvi katolické

   Vohnout František X., 1885

   (název pokračuje:) jež dle období roku církevního sestavil František X. Vohnout.