Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

O církevním roce. Historicko-liturgické pojednání

Kupka Josef, 1907
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Liturgie a čas