Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Církevní rok a Panna Maria

Proschwitzer František, Oliva Arnošt, 1941
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Liturgie a čas

Kropáč & Kucharský, sv. 1941.x.