Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Křesťan v době postní a ve svatém týdnu

Křivý Rudolf, 1942
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Liturgie a čas

Edice Jiskry, sv. 3.