Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 18

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


1801 Archeologie

V oddělení: Archeologie a církevní umění


Starověda biblická

Mlčoch Melichar, 1888

Dědictví sv. Prokopa, sv. 28.


Archaeologie křesťanská ve službách dějin církevních a věrouky

Bilczewski Józef (svatý 2005), 1898

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 9. Z polského, autorem pro vydání české zvlášť upraveného a doplněného originálu podává ThDr. Tumpach Josef; doporučuje čtenář V.: "Vynikající apologetický materiál, jinak těžko dostupný."


Biblická archeologie

Miklík Josef, 1936

Se 151 obrazy a plánem Jerusalema.